Alex Banaszkiewicz

Dotyczy zaniku pamięci, demencji starczej i Alzheimera. Każda część to kolejna faza rozwoju choroby. Zaczyna się po prostu melancholijnie – jakby osoba chora z nostalgią powracała do muzyki swojej przeszłości. Po paru godzinach słyszymy kompletne zakrzywienie estetyki muzycznej. Wraz z upływem czasu, narasta atmosfera depresji, śmierci, strachu, samotności. Aby wzmocnić efekt zaniku pamięci, autor korzysta z zabiegu, który polega na powtórzeniu dwa razy pod rząd tego samego utworu. Efekty są zarazem przerażające i imponujące. Jest to niezwykle ciekawe dzieło surrealistyczne ze względu na wyjątkowo kreatywne podejście do formy, ale również dlatego, że wywołuje w słuchaczu skrajne emocje.

podobne odcinki

28/03/2024

PanDymińska na falach: URODZINOWY SUPERASTRAL

11/12/2020

RUBIEŻE: #23