Alex Banaszkiewicz

Dotyczy zaniku pamięci, demencji starczej i Alzheimera. Każda część to kolejna faza rozwoju choroby. Zaczyna się po prostu melancholijnie – jakby osoba chora z nostalgią powracała do muzyki swojej przeszłości. Po paru godzinach słyszymy kompletne zakrzywienie estetyki muzycznej. Wraz z upływem czasu, narasta atmosfera depresji, śmierci, strachu, samotności. Aby wzmocnić efekt zaniku pamięci, autor korzysta z zabiegu, który polega na powtórzeniu dwa razy pod rząd tego samego utworu. Efekty są zarazem przerażające i imponujące. Jest to niezwykle ciekawe dzieło surrealistyczne ze względu na wyjątkowo kreatywne podejście do formy, ale również dlatego, że wywołuje w słuchaczu skrajne emocje.

podobne odcinki

13/03/2021

Fourth World Music: #32 – After The Heat – Cluster

11/03/2020

Evening Selection: #3

14/04/2020

konkrety i abstrakcje: #2 – stres