Polska strefa: #33

19/06/2021
Piotr Grabski

Polska muzyka XXI wieku. Przegląd nowości połączony z odwołaniami do muzyki ostatnich lat.

podobne odcinki

21/06/2021

Eklectick Mi(h)sz Mash MixTape: #8(34)

12/12/2021

PARDON, MY RADIO: #26