Przyziemnie: #2: Za 30 lat obudzimy się w innym świecie

21/02/2021
Bogna StefańskaJakub DepczyńskiCSW ŁAŹNIAFOQL

W drugim odcinku podcastu Przyziemnie próbujemy spojrzeć na kryzys klimatyczny z szerszej perspektywy. Katastrofa klimatyczna to problem globalny, którego nie da się zobaczyć w całości. To rozłożony w czasie i przestrzeni proces, który rozgrywa się w wielu miejscach naraz. Obejmuje planetę, gatunek homo sapiens i całość życia na Ziemi, a jednocześnie jego skutki są widoczne na poziomie lokalnym. Czy jako ludzie mamy na te procesy jakikolwiek wpływ?

podobne odcinki

05/04/2022

Kalkulator: #30 Interview w/Karolina Mętrak (eng)

19/04/2021

Radio Orient: #6 – Kultura dla Klimatu i Płaskowyż Klimatyczny

28/01/2022

Warsaw Mule: #17: Na serio z Sesme Studio