Przyziemnie: #2: Za 30 lat obudzimy się w innym świecie

21/02/2021
Bogna StefańskaJakub DepczyńskiCSW ŁAŹNIAFOQL

W drugim odcinku podcastu Przyziemnie próbujemy spojrzeć na kryzys klimatyczny z szerszej perspektywy. Katastrofa klimatyczna to problem globalny, którego nie da się zobaczyć w całości. To rozłożony w czasie i przestrzeni proces, który rozgrywa się w wielu miejscach naraz. Obejmuje planetę, gatunek homo sapiens i całość życia na Ziemi, a jednocześnie jego skutki są widoczne na poziomie lokalnym. Czy jako ludzie mamy na te procesy jakikolwiek wpływ?

podobne odcinki

06/02/2021

Oko Kalejdoskopu: #4 – Potopia

12/06/2021

Muzeum na fali: #26 – Zobaczyć własną białość

20/05/2020

Kultura w mieście: #11 Joanna Klass