RADIO-TEATR 2022: SŁUCHOWISKO „WYJŚCIA”

26/06/2022

Słuchowisko „Wyjścia” powstało na podstawie książek poetyckich „Przejścia” Marii Halber i „Ścisk” Sary Szamot. Muzykę oraz fonosferę skomponowała Martyna Basta. Całości nadawała kierunek i rytm Katarzyna Minkowska (reżyseria). Obydwa zbiory wierszy są swojego rodzaju zapisem spostrzeżeń i stanów emocjonalnych zderzonych z przestrzenią i przemijającym czasem. Ta przestrzeń – dźwiękowa i słowna – ulega nieustannym przekształceniom, zmienia swój stan skupienia, na przemian jest kojąca i opresyjna.

W słuchowisku wiersze przeplatają się ze sobą w jednym strumieniu narracyjnym i dźwiękowym, w którym dwa głosy na chwilę się ze sobą spotykają, żeby potem znów od siebie oddalić. Refleksyjne i skupione wiersze Halber wchodzą w dialog z bezpośrednimi i surowymi obrazami, które zapisuje Sara Szamot. Pomimo tych różnic, poetki spacerują po tym samym świecie, poszukując przejść i wyjść z niewygodnych miejsc, myśli, wewnętrznego i zewnętrznego ścisku. Tembry Izabelli Dudziak oraz Joanny Połeć przenikają się z brzmieniem nagrań terenowych, zarejestrowanych przez Martynę Bastę zarówno na ruchliwych ulicach, jak i tuż obok spokojnych strumieni. Ta dychotomia brzmień uzupełniona zostaje o dźwięki charakterystyczne dla praktyki twórczej kompozytorki – cytrę czy klawesyn.

fot. Martyna Basta
Nagrania odbyły się w Studiu Eksperymentalnym Radia Kapitał w teatrze Komuna Warszawa (realizacja dźwięku i mastering: Adam Jankowski). Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa w ramach funduszu instytucji kultury.

Zespół kuratorski: Diana Krawiec/Dobromiła Dobro, Arkadiusz Gruszczyński, Grzegorz Laszuk

podobne odcinki

16/12/2022

NO_MADWORD: 1 / Christian Clapier / Paszport Slamerski