Reisefieber: #14 Fotostory – Karol Grygoluk

16/10/2019
Zofia Janina Borysiewicz

Sytuacja na świecie zmienia się dynamicznie. Dlatego reagujemy szybko. W audycja Reisefieber z udziałem Karola Grygoruka, fotografem mieszkającym oraz pracującym między Polską a Bliskim Wschodem. Porozmawiamy o sytuacji w obozach dla uchodźców w Iraku, skąd właśnie wrócił oraz o sytuacji Kurdów.

podobne odcinki

15/05/2020

Dobre Niusy: #9 – Opre Roma!

21/06/2021

Radio Apokalipsa: #15 Czarne serce

28/11/2020

Muzeum na fali: #12: Sztuka opieki