śpioszenie: #5 wyciek

13/08/2022
jik
Przelało się albo może być dziura i przez nią się wylewa. Bartek mówi że to niespodziewane i że zazwyczaj jest właśnie jakaś nieszczelność. Coś dokądś umyka, szybko, choć czasami też wolno (gęste). Wyciek, czyli to co wycieka, jest zawsze inne niż to, co pozostało.
podobne odcinki

03/04/2021

Elektroniczne Hipotezy: #17: No Beat Only Space Part 2

19/02/2022

K-HOLE TRAX: #28 W/ MAZEWSKI

27/08/2021

Pasmo gościnne: j+jik