Stawisko: #37

06/04/2021
Frank Wodorost

37 odcinek Stawiska stanowi osobisty hołd Franeksteina dla wszystkich zagrożonych wyginięciem zwierząt, a w szczególności dla dawnego stałego bywalca polskich stawisk – Piżmaka.

traklista
  • Yasuaki Shimizu - Umi No Ue Kara
  • Mapstation - The Protector (feat Nicholas Addo Nettey)
  • Sarah Davachi - Play The Ghost
podobne odcinki

13/07/2021

zaczynamy się kołysać: po raz szesnasty (z Ritą)

05/10/2021

zaczynamy się kołysać: po raz osiemnasty