Bezruchdans: 101

19/12/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

29/11/2021

Manic Monday: #020 truly sad

07/12/2021

Bezruchdans: #48