Całego ciała: #9

21/03/2020
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Aleksandra Magryta, koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem rozmawia z Urszulą Grycuk, współautorką raportu o Ordo Iuris pt. „Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?”.
#WKRWDemaskujeOrdoIuris
– Dowiedz się, jak działa Ordo Iuris i komu zagraża.
– Poznaj ich międzynarodowe i krajowe powiązania międzynarodowe.
– Naucz się rozpoznawać ich strategie i rozszyfrowywać przekazy.
Raport w wersji pełnej i skróconej do pobrania na wielkakoalicja.pl/ordo-publikacja.

traklista
  • Natalia Przybysz - Ogień