Eksperymentalna Audycja Literacka: #13 Papier W Dole

14/02/2021
Lena Czerniawska

W trzynastej EAL mieszają się myśli i głosy wrocławskich poetów związanych z wydawnictwem Papier W Dole. Posłuchamy wierszy Konrada Góry, Marcina Czerwińskiego, Jakuba Sęczyka i Miroslava Holuba w tłumaczeniu Konrada Góry oraz fragmentu opowiadania George’a F. w tłumaczeniu Jacka Żebrowskiego, które czytał Maciej Przybycień, jak również moje dwa utwory improwizowane. Wśród tekstów przeplatają się fragmenty kompozycji Anny Nguyen.