Grunt to…: #6 Relacje

04/06/2021
Tosia Ulatowska i Zuzanna Wilska

W jaki sposób kultura i sztuka mogą inspirować i wzbogacać świat biznesu? Czy kultura może trwale zmienić sposób funkcjonowania organizacji? Co może dać humanistyczne spojrzenie na organizację i zarządzanie nią?

Tosia Ulatowska i Zuzanna Wilska rozmawiają z Bogną Świątkowską, prezeską Fundacji Bęc Zmiana i redaktorką naczelną Notesu Na 6 Tygodni, która będzie moderatorką panelu „Wartości/Relacje” podczas pierwszej na świecie konferencji art brandingowej.

Usłyszycie także kilka utworów wydanych przez polski label U Know Me Records.

traklista
  • delay_ok – utabiri
  • TVB – Concentrate
  • Lua Preta – Noemia feat. Isilda Viegas
  • beluga stone – harmony
podobne odcinki

28/11/2020

Muzeum na fali: #12: Sztuka opieki

22/09/2022

COŚ SIĘ DZIEJE ??!: 89 drobiazgów

12/06/2021

Królestwo roślin i zwierząt: #17 – O „planowaniu” lasu