Kapitał Gains

Radio Kapitał i Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na tydzień ze sztuką radia!

Przez siedem kolejnych listopadowych dni fale Radia Kapitał przejmie Knut Aufermann, znany artysta i kurator sztuki radia, współzałożyciel m.in. radia Resonance.fm czy sieci Radia.fm. W ramach audycji na żywo nadawanych codziennie w samo południe, swoje prace dźwiękowe zaprezentuje dziewiątka artystów i artystek, którzy spotkali się w ubiegłym roku podczas międzynarodowego projektu „Rozmowy Zamiejscowe”, realizowanego przez Goethe Institut w Warszawie

Wystąpią Frauke Berg, Gunnar Geisse, Wojciech Kurek, Hania Piosik, Mateusz Rosiński, Udo Noll, Ralf Schreiber, Sarah Washington oraz sam kurator projektu. Od poniedziałku do piątku ich półgodzinne dźwiękowe performansy zostaną zestawione z wybranymi przez Aufermanna audycjami z przepastnych archiwów sieci Radia.fm. W sobotę i niedzielę dopełnieniem programu będą audycje na żywo nadawane przez artystki związane z Radiem Kapitał, emitowane z przestrzeni studyjnych Radia Kapitał w Warszawie i Łodzi.

Projekt będzie okazją do zapoznania się ze współczesną praktyką radiową, osadzoną głównie w eksperymentalnych, awangardowych i kolektywnych inicjatywach. Rozrastająca się sieć sztuki radia zmaterializuje się w ciągu tego listopadowego tygodnia poprzez transmisje łączone – premierowe występy będą nadawane na falach paryskiego ∏-node Radio oraz wejdą do programu nadającej z Glasgow Radiophrenii – jednego z najważniejszych festiwali sztuki radia na świecie.

Kapitał Gains to gra słowna z „zyskiem kapitałowym” w angielszczyźnie, a więc zarobkiem wynikającym ze sprzedaży jakichś aktywów powyżej kosztów ich nabycia. Radio Kapitał opiera się na kontrrynkowej logice, wspólnym działaniu, ekonomii daru, tworzeniu wspólnoty i budowaniu środowisk – to tu radio generuje prawdziwe zyski. W efekcie Radio generuje zyski przede wszystkim w kapitale społecznym, kulturowym, symbolicznym. Zyski bezcenne.

16-22.11.2020

odcinki (9)


22/11/2020

Kapitał Gains: Dzień 7 – Aleksandra Chciuk

22/11/2020

Kapitał Gains: Dzień 7 – Frauke Berg & Ralf Schreiber

21/11/2020

Kapitał Gains: Dzień 6 – Sarah Washington & Knut Auffermann