Kapitał Gains: Dzień 7 – Frauke Berg & Ralf Schreiber

22/11/2020

Frauke Berg działa w polu sztuk wizualnych, performansu, muzyki i sztuki radia. Tworzy spektakle, instalacje, animacje czy kompozycje radiowe, w których wykorzystuje kolaże językowe, nagrania terenowe, elektronikę i własne kompozycje. Główną osią jej zainteresowań jest komunikacja i praca in-situ. Jest inicjatorką projektu Hallraum Worringer Platz. Mieszka i pracuje w Düsseldorfie.

Ralf Schreiber tworzy muzykę elektroniczną oraz eksperymentuje z konwersją światła na ruch i dźwięk. W swoich kinetycznych instalacjach dźwiękowych testuje chaotyczne, samo podtrzymujące się systemy – często z minimalnym wykorzystaniem technologii. Mieszka i pracuje w Kolonii.

podobne odcinki

09/11/2021

Super Sam +1 2021: Lucas König & Michał Dymny

26/06/2022

RADIO-TEATR 2022: SŁUCHOWISKO „WYJŚCIA”