Kapitał Gains: Dzień 7 – Frauke Berg & Ralf Schreiber

22/11/2020

Frauke Berg działa w polu sztuk wizualnych, performansu, muzyki i sztuki radia. Tworzy spektakle, instalacje, animacje czy kompozycje radiowe, w których wykorzystuje kolaże językowe, nagrania terenowe, elektronikę i własne kompozycje. Główną osią jej zainteresowań jest komunikacja i praca in-situ. Jest inicjatorką projektu Hallraum Worringer Platz. Mieszka i pracuje w Düsseldorfie.

Ralf Schreiber tworzy muzykę elektroniczną oraz eksperymentuje z konwersją światła na ruch i dźwięk. W swoich kinetycznych instalacjach dźwiękowych testuje chaotyczne, samo podtrzymujące się systemy – często z minimalnym wykorzystaniem technologii. Mieszka i pracuje w Kolonii.

podobne odcinki

15/01/2022

Głębokie Pasmo: Pasmo #52, Farewell 2021

16/10/2020

WIDMA: TJ Copy Corpo / Fonomo 2020 MIX