Kapitał Gains: Dzień 6 – Sarah Washington & Knut Auffermann

21/11/2020

Performans dźwiękowy duetu Tonic Train, czyli Sarah WashingtonKnuta Aufermanna, kuratora programu Kapitał Gains. Artyści, pracujący ze sobą już od 20 lat, są współtwórcami Mobile Radio – eksperymentalnej platformy sieciującej rozmaite projekty radioartowe, festiwale, wydarzenia i transmisje.

podobne odcinki