RADIO-TEATR 2022: SŁUCHOWISKO POMIĘDZY/паміж

11/09/2022

Życie w ciągłym tłumaczeniu rzeczywistości, tego co nas spotyka i otacza. Dosłownie, jest to stałe doświadczenie osób uchodźczych, np. z Białorusi czy Ukrainy. Metaforycznie, to również przeżycia nas wszystkich, będących rzekomo u siebie. Bo nadal zamkniętych w przestrzeniach, z których wyjście oznacza bycie narażonym na niezrozumienie, a potem ciągłe tłumaczenie i wyjaśnianie. Słuchowisko Pomiędzy/паміж oparte zostało na tekstach Andreja Chadanowicza – białoruskiego poety, tłumacza, który próbuje zmierzyć się z doświadczeniem emigracji, wojny i paradoksalnie swoją, jako pisarza, ucieczką w praktykę tłumaczenia. Muzykę do słuchowiska skomponował Rafał Ryterski, zaś za reżyserię całości odpowiadała Małgorzata Wdowik, głosu dla narratorki użyczyła Jaśmina Polak.

Zespół: Andrej Chadanowicz, Małgorzata Wdowik, Rafał Ryterski, Jaśmina Polak.

Projekt powstał we współpracy Radia Kapitał ze Staromiejskim Domem Kultury i jest współfinansowany przez m. st. Warszawa z Funduszu Instytucji Kultury.
Nagrania zrealizowane zostały w Studiu Eksperymentalnym Radia Kapitał, które mieści się w Teatrze Komuna Warszawa.
Zespół kuratorski: Diana Krawiec/Dobromiła Dobro, Arkadiusz Gruszczyński, Grzegorz Laszuk
Realizacja dźwięku i mastering: Adam Jankowski

fot. Małgorzata Wdowik

podobne odcinki