RADIO-TEATR 2022: Moi przyjaciele słuchają wojny/Мої друзі слухають війну

24/01/2023

„Dla Romana wojna brzmi jak syk. Chór syczących bestii, węży, jaszczurek, ptaków, chrząszczy, zwierząt, ryb. To dźwięk nienawiści. Wraz z tym chórem brzmi nieporadny płacz dorosłych mężczyzn. Nie mogą już powstrzymać łez, ale to społeczeństwo nie nauczyło ich płakać.”

Wyjątkowe słuchowisko o dźwiękach wojny w Ukrainie. Swoimi historiami podzielili się: Mykola, Roman, Nastia, Oksana, Antonina. Na tej podstawie dramaturżka Liuba Ilnytska napisała opowieść o soundsferze nie tylko frontu, ale też bloków mieszkalnych, świata zwierząt, ciała poddawanego opresyjnym doświadczeniom. Głosu naszym bohaterkom i bohaterom udzieliła Liliia Kryvets. Za reżyserię odpowiadała Roza Sarkisian, zaś Olesia Onykiienko skomponowała muzykę i zmiksowała całość. Za opiekę merytoryczną i produkcję słuchowiska odpowiada Diana Krawiec/Dobromiła Dobro.

Słuchowisko finansowane jest z Funduszu Stabilizacyjnego na rzecz Kultury i Edukacji dla Ukrainy, ze środków Goethe-Institut, działającego przy niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Słuchowisko jest w całości w języku ukraińskim, polską wersję tekstu można znaleźć tutaj.

grafika: Aleksandra Ołdak

UA

«Для Романа війна звучить як шипіння. Хор шиплячих звірів, змій, ящірок, птахів, жуків, звірів, риб. Це звук ненависті. Разом із цим хором лунає незграбний плач дорослих чоловіків. Вони більше не можуть стримувати сліз, але це суспільство не навчило їх плакати».

Унікальна радіовистава про звуки війни в Україні. Своїми історіями поділилися Микола, Роман, Настя, Оксана, Антоніна. На цій основі драматургиня Люба Ільницька написала розповідь про звукову сферу не лише фронту, а й житлових будинків, світу тварин, тіла, підданого гнітючим переживанням. Голос нашим героїням і героям дала Лілія Кривець. За режисуру відповідальна Роза Саркісян, а музику та зведення склала Олеся Оникієнко. За загальну координацію і виробництво радіовистави відповідає Діана Кравець/Добромила Добро.

Радіовистава фінансована Стабілізаційним фондом культури та освіти для України завдяки коштам Goethe-Institut, що діє при Міністерстві закордонних справ Німеччини. Радіовистава повністю україномовна, польську версію тексту можна знайти тут.

графіка: Aleksandra Ołdak

podobne odcinki

27/10/2023

Oramics: AXT b2b Zahvat

25/11/2023

Palmiarnia: #047 – Ptasie ulice ptasie faktury