Krowa zjadła ser: #10 Prawie z USA

09/01/2021
Korzyb Murski

Wiadomości zza oceanu skłaniają do melancholijnej refleksji nad kulturą USA – zjawiskiem, które może wkrótce zniknąć całkiem po prostu i w trybie normalnym. Posłuchamy sobie trochę tamtejszych rzeczy, ale nie tylko, unikniemy szatańskich pułapek. Wyjdziemy z tego cało!

traklista
  • Blind Willie Johnson - God Moves On The Water