Materie: #27 Ślepota na rośliny

19/12/2020
Agata Szydłowska i Małgorzata Gurowska

Rozmawiamy z biolożką i artystką Krystyną Jędrzejewską-Szmek o tym, czy rośliny mają zmysły, o relacjach człowieka z roślinami i tym, co te relacje o nas mówią, o ślepocie na rośliny, ich utowarowieniu i o tym, jak empatia może nam pomóc w zrozumieniu roślin. A także o projekcie „Zakole” o dzikiej naturze w środku miasta i o tym, dlaczego Zakole Wawerskie jest jak K2.

podobne odcinki

21/02/2021

Przyziemnie: #2: Za 30 lat obudzimy się w innym świecie

07/03/2021

Przyziemnie: #3: Potraktować nie-ludzi serio

09/12/2022

Pieśń przyszłości: 5 / Społeczeństwo