Materie: #27 Ślepota na rośliny

19/12/2020
Agata Szydłowska i Małgorzata Gurowska

Rozmawiamy z biolożką i artystką Krystyną Jędrzejewską-Szmek o tym, czy rośliny mają zmysły, o relacjach człowieka z roślinami i tym, co te relacje o nas mówią, o ślepocie na rośliny, ich utowarowieniu i o tym, jak empatia może nam pomóc w zrozumieniu roślin. A także o projekcie „Zakole” o dzikiej naturze w środku miasta i o tym, dlaczego Zakole Wawerskie jest jak K2.

podobne odcinki

22/07/2021

PanDymińska na falach: Rozmowa z Maniuchą Bikont i Marcinem Wichą

21/10/2021

pongifani: #17 – brudy w/ pola & bogdan