Mowa domowa: #9 Osoba Osieckiej

30/05/2021
Karolina Felberg

W dziewiątym odcinku audycji osoba realna, acz nieweryfikowalna, Dorota Masłowska, porozmawia ze mną o osobie realnej, acz nieweryfikowalnej, Agnieszce Osieckiej. Zapraszam!