Mowa domowa: #10 Utopki

11/07/2021
Karolina Felberg

„Mowa domowa” to godzinne gadanie o zjawiskach realnych, lecz nieweryfikowalnych. W dziesiątym odcinku audycji piewca kultury śródziemnomorskiej Jarosław Mikołajewski opowie o tonących ante oculos utopiach. Zapraszam!

podobne odcinki

27/02/2023

Mowa domowa: #38 / Francja jest kobietą

13/05/2022

SEZON: Odcinek Pierwszy