Mowa domowa: #10 Utopki

11/07/2021
Karolina Felberg

„Mowa domowa” to godzinne gadanie o zjawiskach realnych, lecz nieweryfikowalnych. W dziesiątym odcinku audycji piewca kultury śródziemnomorskiej Jarosław Mikołajewski opowie o tonących ante oculos utopiach. Zapraszam!

podobne odcinki

21/03/2021

Mowa domowa: #8 Dziecko Lema

06/03/2021

Muzeum na fali: #19: Streng/Włodarski

19/12/2020

Materie: #27 Ślepota na rośliny