Mowa domowa: #10 Utopki

11/07/2021
Karolina Felberg

„Mowa domowa” to godzinne gadanie o zjawiskach realnych, lecz nieweryfikowalnych. W dziesiątym odcinku audycji piewca kultury śródziemnomorskiej Jarosław Mikołajewski opowie o tonących ante oculos utopiach. Zapraszam!

podobne odcinki

04/09/2021

Muzeum na fali: #29: Dialog Międzygatunkowy

23/01/2024

rozMOVIEone: #15 – Po co nam filmowe biografie?

20/09/2021

Pasmo gościnne: Win:Win: Michał Torzecki dla piesków