PARDON, MY RADIO

Daniel RadtkeMagda Dudek
co cztery tygodnie o 22:00

Dzielimy się tym, czego na co dzień słuchamy i czym się inspirujemy w Pardon, To Tu, nie
tylko muzycznie.

odcinki (11)