Słuchanie Starego Polesia – rezydencje dźwiękowe

Justyna Anders-MorawskaAsia SzczęsnowiczFilip AppelMichał SzuflaDawid FurkotAleksandra Chciuk

Między 21 września a 20 grudnia na Starym Polesiu w Łodzi odbyły się trzy rezydencje artystyczne połączone z wolnym naborem współpracujących artystów/ek lokalnych oraz absolwentów/ek i studentów/ek Pracowni Audiosfery ASP, poświęcone eksploracji dźwięków dzielnicy. Prezentujemy sylwetki Edki Jarząb, Pawła Kulczyńskiego i Martyny Poznańskiej, a także ich sposób słuchania i nasłuchiwania świata.

Jak odbierają miasto jako środowisko dźwiękowe, czy jest ono dla nich interesującym tworzywem i inspiracją, na ile odnajdują w pejzażach dźwiękowych różnych miast i dzielnic oznaki ich odrębności i indywidualnej tożsamości. Czy, a jeżeli tak, to czym różni się dźwiękowo Stare Polesie od innych miejsc? Jak różnie można czytać miejską skrzynkę z dźwiękami i jak różne konfiguracje, narracje i kierunki dociekań artystycznych reprezentują swoimi propozycjami słuchowiskowej interpretacji Starego Polesia zaproszeni artyści. Opowiedzmy o dźwiękach przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o płynnych granicach, o migawkach i szerokich panoramach, o reporterskich, surowych relacjach i onirycznych wizjach.

Przyjrzymy się procesowi, w którym powstawały słuchowiska – metodom, które zastosowane zostały w celu zaangażowania uczestniczek i uczestników projektu w badanie, rejestrowanie, twórcze przetwarzanie i komponowanie impresji audiosfery Starego Polesia. Podyskutujmy o horyzontach, jakie otwiera przed artystami i artystkami sztuka partycypacyjna i działania artystyczne zakorzenione w danym kontekście przestrzenym. Zastanówmy się też nad tym, co może dać mieszkańcom wsłuchanie się w dźwięki dzielnicy, a może w przyszłości, wspólne zaprojektowanie jej z artystami dźwiękowymi, kompozytorami i urbanistami. Być może słuchanie miasta do też sposób, aby zacząć bardziej słuchać siebie nawzajem…

Celem rezydencji jest współpraca pomiędzy zaproszonymi artystkami i artystami, studentkami i absolwentkami Pracowni Audiosfery łódzkiego ASP, a także niezależnymi twórcami dźwiękowymi z Łodzi, wyłonionymi w ramach open calla. Ideą projektu jest międzyśrodowiskowa wymiana doświadczeń, energii i wizji, a przede wszystkim stworzenie 3 słuchowisk inspirowanych dziedzictwem kulturowym, klimatem i specyfiką Starego Polesia w Łodzi. Czerpiąc z dorobku XIX-wiecznej wielokulturowej historii miasta, współczesnych procesów kształtujących jego charakter i tożsamość, a także industrialnej przeszłości, chcemy stworzyć przestrzeń do otwartego, interdyscyplinarnego i kulturotwórczego dialogu.

Projekt został zrealizowany w „Studio Radia Kapitał Łódź”, mieszczącym się w „Społecznym Domu Kultury Miejsce Spotkań”. Wsparcie sprzętowe zapewniła nieodpłatnie instytucja z Rotterdamu – niezależne centrum kultury WORM. Słuchowiska zostaną zaprezentowane w Poleskim Ośrodku Sztuki, a następnie wyemitowane na antenie Radia Kapitał.

Partnerzy i partnerki projektu: Stare Polesie / Miejsce Spotkań, Poleski Ośrodek Sztuki, Klangor Poleski, Detale Architektoniczne Starego Polesia

 

Zadanie „Słuchanie Starego Polesia” zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi.

odcinki (4)


17/12/2020

Słuchanie Starego Polesia – rezydencje dźwiękowe: „wtedy tu tam teraz to tak tędy” – słuchowisko Martyny Poznańskiej

14/12/2020

Słuchanie Starego Polesia – rezydencje dźwiękowe: „Sen Zeligsona” – słuchowisko Pawła Kulczyńskiego

07/12/2020

Słuchanie Starego Polesia – rezydencje dźwiękowe: „TRANSformator” – słuchowisko Edki Jarząb

04/12/2020

Słuchanie Starego Polesia – rezydencje dźwiękowe: Dyskusja w Poleskim Ośrodku Sztuki