SSRI: #40 [exit]

02/05/2024
Igor GadomskiSandra Mikołajczyk

wyjście
«miejsce, otwór, przez które się wychodzi»
«spotkanie towarzyskie o szczególnie odświętnym charakterze»
«sposób pomyślnego zrealizowania audycki, co wydawało się niemożliwe»

podobne odcinki