The Dark Side Of The Sun: vol 4.: Plant blindess syndrome

08/05/2021
Emilia Orzechowska i Piotr Pawlak

“Plant blindess syndrome” (Syndrom ślepoty na rośliny) nie jest jednostką chorobową o podłożu fizjologicznym, ani zmianą patologiczną w obrębie siatkówki, ale raczej efektem psychologicznym, który odzwierciedla nasz stosunek do innych bytów. W audycji szukamy sposobów opowiadania o roślinach i zbliżania się do nich, konfrontując się z tym, co znika w plamce ślepej naszego oka. Audycja jest rodzajem subiektywnych notatek i wspomnień o trzech roślinach, które często rosną gdzieś blisko nas i stale nam towarzyszą pozostając niewidoczne – sośnie, łopianie i babce.

Głosów do nagrania użyczyli: Paulina Mirowska, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Michał Kryciński Realizacja: Piotr Pawlak Autorka tekstu: Krystyna Jędrzejewska-Szmek

Słuchowisko towarzyszy wystawie Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek “Plant Blindess Syndrome”, która odbywa się w Galerii Jedna Druga w Szczecinie w terminie 12.03-16.05.2021 i jest częścią cyklicznego projektu kuratorskiego Emilia Orzechowskiej “The Dark Side Of The Sun (vol.4)”.

traklista
  • “Słownik Botaniczny”, pod red. Alicji i Jerzego Szweykowiskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993
  • “Dzieje upraw i roślin leczniczych”, Marian Nowiński, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1980
  • “Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy”, Łukasz Łuczaj, Nakład autora, Krosno 2004
podobne odcinki

18/02/2021

The Dark Side Of The Sun: vol. 3

11/09/2022

Pasmo dla Ziemi: w pasiece taty dyczko #3