Tokosłów: Po co nam neologizmy? cz.II

09/08/2020
Weronika Stencel

Tokosłów zaprasza na drugą część audycji „Po co nam neologizmy?”. Przedmiotem rozmowy Weroniki Stencel z dr Anną Marchewką staje się utwór Zuzanny Ginczanki pt. „W skwar”. Neologizm czytany jest jako szczególny gest, oznaczający wolność, prawo kobiet do wyrażania własnych odczuć, zniekształceń i element językowy u źródeł mowy.

Anna Marchewka – literaturoznawczyni, krytyczka literacka, publikowała na łamach (m.in.) „Lampy”, „Zadry”, „Znaku”, „Zeszytów Literackich”, „Dwutygodnika” i „Tygodnika Powszechnego”. W miesięczniku „Znak” opiekuje się rubryką Stacja: literatura. Współprowadziła poświęcone literaturze programy radiowe (Koło Kultury) i telewizyjne (Czytelnia, Czytanie to awantura, Myślnik). Autorka książki Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg (2014). Przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ prowadzi zajęcia poświęcone literaturze popularnej, literaturze polskiej po ’89 roku oraz współczesnemu życiu literackiemu. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych.