TUULI: #3

27/12/2020
PAU

The turn of the year is the time of the victory of light over darkness. During the winter solstice, the northern hemisphere is the furthest from the sun. From the solstice, the day grows longer and the night grows smaller. The last radio broadcast aired in 2020, was inspired by the fascination with this phenomenon.

Przełom roku jest okresem zwycięstwa światła nad ciemnością. Podczas przesilenia zimowego półkula północna jest najbardziej oddalona od Słońca. Od momentu przesilenia dzień staje się dłuższy, a nocy ubywa. Ostatnia audycja wyemitowana w 2020 roku, została zainspirowana fascynacją nad tym zjawiskiem.

traklista
 • 1. EABS - Ciemność
 • 2. Sean Nicholas Savage - Darkness
 • 3. Session Victim - Came To Be Alive
 • 4. Shinichiro Yokota - Right Here! Right Now!
 • 5. Shinichiro Yokota - Night Drive
 • 6. ©OOL JAPAN - Swallowed By Darkness
 • 7. Tell - Starry Night
 • 8. Soichi Terada - Raising Sun Up
 • 9. Park Hye Jin - Like This
 • 10. Jesper Ryom - Nights
 • 11. Alexander Robotnick - Undicidisco (Justin VanDerVolgen Edit)
 • 12. Rei Harakami - Unexpected Situations
 • 13. Dr. Buzzard's Original Savannah Band - Sunshower