ARTCAST: #2 – To co wspólne. Pamela Bożek i Paweł Błęcki

25/07/2020
CSW ŁAŹNIA

„To co wspólne: dostępność, kultura, działanie” czyli rozmowa z Pamelą Bożek i Pawłem Błęckim.
Rozmowę poprowadziły: Kinga Jarocka i Noemi Etush.

Gośćmi drugiego spotkania z serii ARTCAST są Pamela Bożek i Paweł Błęcki, artystka i artysta młodego pokolenia, których połączyła praca nad wspólnym projektem. Oboje postanowili zadać odważne pytania m.in. o dostępność w kulturze, wykluczenia, nadprodukcję, a za cel obrali sobie zebrać odpowiedzi i podzielić się nimi możliwie szeroko. Twórcy nie boją się odważnych działań, ale unikają krytyki na rzecz budowania wspólnoty, dzielącej się dobrymi praktykami. W jaki sposób chcą zrealizować swój ambitny plan i z jakimi wyzwaniami chcą się zmierzyć?

podobne odcinki

19/04/2021

Radio Orient: #6 – Kultura dla Klimatu i Płaskowyż Klimatyczny

24/04/2021

ARTCAST: #8 – Mariusz Waras o sztuce zaangażowanej, muralozie i off-roadzie

25/06/2022

Czeczota: XXVI Biennale w Wenecji