Ile właściwie było wielkich artystek?: #16 Marie: Fromowicz i Gutkowska

13/05/2022

Marie Fromowicz i Gutkowska musiały się spotkać już jako małe dziewczynki w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, gdzie obydwie były ocenione jako „chlubnie uzdolnione”. Obydwie rozpoczęły studiowanie historii sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem zapisały się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fromowicz nie skończyła żadnych z rozpoczętych studiów. Na ASP była tylko przez rok w pracowni prof. W. Weissa, ale potem brała czynny udział w życiu artystycznym, malując i wystawiając swoje prace w Polsce i we Włoszech, gdzie mieszkała. Gutkowska ukończyła obydwie uczelnie i pozostała na stałe w Krakowie, gdzie pracowała początkowo jako nauczycielka w Państwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej w Krakowie przy ul. Syrokomli, tam postanowiła stworzyć książkę o historii ubiorów. Do dzisiaj ta publikacja jest aktualna i uznawana za najważniejszą polską publikację kostiumologiczną.

Na fotografii Maria Gutkowska (1928 r.), zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

podobne odcinki

04/04/2020

Do 3 razy sztuka: #5 pinterest – Kinga Gluch

29/03/2022

Let’s talk about sex: #45 O sztuce Anki Marciniak

04/04/2023

pokój nauczycielski: 12 – czarnkowy