Kto nie skacze: #17: Homo sovieticus: ciało, maszyna, trauma

11/09/2021
Anka HerbutLukas Wojcicki

„Homosos nie oznacza degradacji. Przeciwnie, jest on najwyższym produktem cywilizacji. Jest nadczłowiekiem. Uniwersalnym. Jeżeli to konieczne, zdolny jest do wszelkiego świństwa. A jeżeli to możliwe, zdolny jest do każdej cnoty… Nie ma tajemnic, których by nie wyjaśnił. Nie ma problemów, których by nie rozwiązał. Jest naiwny i prosty. Jest pusty. Jest wszechwiedny i wszechobecny. Jest przepełniony mądrością. Jest cząsteczką wszechświata noszącego w sobie cały wszechświat. Jest gotów na wszystko i do wszystkiego. Jest nawet gotów na lepsze. Oczekuje na lepsze, choć w nie nie wierzy. Ma nadzieję na gorsze. Jest Niczym czyli Wszystkim. Jest Bogiem udającym Diabła. Jest Diabłem udającym Boga. Tkwi w każdym człowieku.”

traklista
  • Ionic Vision - Homo Sovieticus
  • Victoria Unikel – Homo Sovieticus
  • Homo sovieticus x cyberneticus - By the Means of Science
  • HOMOSOVETICUS - right after sunset
  • Abathor - Homo Sovieticus
podobne odcinki

25/05/2021

Zahaftowane: #6: Gruba Skóra – part I

23/04/2022

Kto nie skacze: DIE-IN. DIE-OUT

22/09/2021

Godzina Szumu: #44 Michał Grzegorzek