LOVESET: #49: The End of Summer

02/09/2022
Josephine Tomaszewska
„Spotkanie dwóch osób jest niczym zetknięcie dwóch substancji chemicznych – jeżeli zachodzi reakcja – obie ulegają przemianie”. Loveset to muzyka opisująca moment zakochania. To wszystkie uniesienia.
podobne odcinki

05/06/2021

nieśmiałość.: #5 – Gendrilla / Iwona

17/10/2021

S l e e p H e l l: #66635 – NO NEW THINGS UNDER THE SUN