PanDymińska na falach: Duch Schaeffera

05/08/2021
Kolektyw PanDymińska

rozmowa Anny Jędrzejewskiej (kompozytorka) z Bożeną Dudzińska (śpiew) i Wojciechem Skowronkiem (libretto, murofony) oraz nagranie z koncertu „Duszysko”. Mikro opera z ceramicznymi instrumentami i elektroniką została zrealizowana po raz pierwszy w 2020 roku w Lubiążu, premiera warszawska odbyła się w PanDymińskiej 1 maja 2021.

traklista
  • Jędrzejewska/Dudzińska/Skowronek - D U S Z Y S K O
podobne odcinki

12/05/2021

Trans-Bałtyk: #13 domestic free jazz, posh isolation