Pasmo gościnne: Spotkanie z SPPA cz.1

16/06/2021

Międzypokoleniowe spotkanie z członkami i członkiniami Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego – rozmowa o wydanej przez nich publikacji Rasizm po polsku, o sytuacji osób o innym niż biała kolorze skóry, o słowach raniących i neutralnych, o stereotypach, a także nadziejach na zmiany.

Działanie zostało zrealizowane przy wsparciu stowarzyszenia ADA Puławska przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach projektów „Warszawa dla początkujących i zaawansowanych” współfinansowanego przez m.st. Warszawę i „Polska dla początkujących i zaawansowanych” współfinansowanego z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”.

podobne odcinki

09/09/2021

Lokacje: Franek Sterczewski, aktywista

03/02/2022

PanDymińska na falach: Klej z mąki i jajek

20/01/2022

PRZESTRZEŃ KRZYKU: ODC. 11