Breaking the Spell Podcast: #4 Creating space for what remains out of sight.

23/01/2024

[eng]

What type of institutional alignments do artistic practices of thinking-with need? What traces do they leave in institutions when the project is over – if any? How to translate an exception into a condition?Feminist artistic practices of thinking-with seek a systemic change in the working conditions in the arts field. This process needs to involve not only individual artists and their communities, but also art institutions which accumulate economic and symbolic capital that can potentially alter the artistic and social imaginaries.

The conversation is joined by Marieke De Munck (Viernulvier in Ghent), Thomas Frank (Residenz Schauspiel Leipzig), Grzegorz Reske (InSzPer) – three representatives of performing arts institutions or organisations who hosted and co-produced Breaking the Spell. We tackle main challenges and takeaways that emerged within the project and try to understand how the format that does not necessarily fit the typical institutional framework can become disruptive and generative at the same time.

Additionally, two artists participating in Breaking the Spell proposed sound contributions as their responses to the conversation. Damla Ekin Tokel created sound postcards in which she explains the complex relationships of Bodies of Knowledge collective with art institutions. And Aleksandra Borys reads a card spread as an invitation to speculate about the future of an art institution.

The podcast was created as a harvesting of the Breaking the Spell project

curator of the project: Marta Keil
concept of the podcast: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
podcast hosts: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
moderation of the conversation: Marta Keil
conversers: Thomas Frank, Marieke De Munck, Grzegorz Reske
sound contributions: Aleksandra Borys, Damla Ekin Tokel (Bodies of Knowledge)
editing: Ola Kuzemko
music: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

[pl]

Tworzenie przestrzeni dla tego, co pozostaje przeoczone. W poszukiwaniu instytucji sojuszniczych

Jakiego rodzaju sojusznictwa na poziomie instytucjonalnym potrzebują artystyczne praktyki współmyślenia? Jakie ślady pozostawiają w instytucjach po zakończeniu projektu? Czy zostawiają jakiekolwiek? Jak sprawić, by ich obecność w instytucjach nie była wiecznie wyjątkiem, ale stała się regułą? Feministyczne praktyki artystyczne opartne na współmyśleniu potrzebują systemowej przemiany warunków pracy w polu sztuki. W proces tej przemiany zaangażowane powinny być nie tylko indywidualne osoby artystyczne, ale również instytucje, które dysponują ekonomicznym i symbolicznym kapitałem mogącym zmieniać to, w jaki sposób wyobrażamy sobie sztukę i sferę społeczną.

W rozmowie, którą usłyszycie w odcinku, udział wzięły osoby kierujące trzema organizacjami, które gościły Breaking the Spell – Marieke De Munck (Viernulvier w Gandawie), Thomas Frank (Schauspielhaus Leipzig), Grzegorz Reske (InSzPer w Warszawie).

W rozmowie poruszamy kwestię wyzwań i korzyści wynikających z zaangażowania instytucji w projekt i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób jego format (wykraczający poza zwyczajowe ramy produkcji) może stać się dla niej źródłem twórczego fermentu.

Ponadto w odcinku usłyszeć można kontrybucje dźwiękowe przygotowane przez dwie artystki Breaking the Spell, które powstały jako ich reakcje na wątki pojawiające się w rozmowie. Damla Ekin Tokel przygotowała nagranie, w którym tłumaczy złożone relacje kolektywu Bodies of Knowledge z instytucjami sztuki. Z kolei Aleksandra Borys zaprasza do spekulowania na temat przyszłości instytucji sztuki poprzez czytanie z kart.

Podcast został stworzony w ramach projektu Breaking the Spell

kuratorka projektu: Marta Keil
koncepcja podcastu: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
prowadzące podcast: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
moderacja rozmowy: Marta Keil
osoby rozmawiające: Marieke De Munck, Thomas Frank, Grzegorz Reske
kontrybucje dźwiękowe: Aleksandra Borys, Damla Ekin Tokel (Bodies of Knowledge)
montaż: Ola Kuzemko
muzyka: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

podobne odcinki

31/05/2022

Radio Komuna: Czerwiec w Komunie Warszawa

20/04/2022

Godzina Szumu: #59 Pawilon Polski w Wenecji 2022

01/02/2022

Let’s talk about sex: U położnej