Breaking the Spell Podcast: #3 How to build alliances from peripheral positions?

23/01/2024

[ang]

What is the position of artists and curators from Ukraine and Poland in professional relations with Western partners? How can we build alliances and solidarity? How to break the spell of colonial and auto-colonial practices? What can the Western art world learn from Eastern European artists about decolonization?

In this episode we continue the discussion that has started during Breaking the Spell gathering in Warsaw between the participants of the project and members of the “Sunflower”Solidary Community Center. Together with Maria Beburia, Marta Jalowska and Yulia Krivich, we share our experiences of working internationally in the art world and discuss the notion of Eastern European peripherality. In the end, we speculate about decolonial, international alignments that would enable us to solidarize and share resources.

The conversation is accompanied by two sound commentaries created by Alicja Czyczel and Agata Maszkiewicz.

The podcast was created as a harvesting of the Breaking the Spell project

curator of the project: Marta Keil
podcast hosts: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
concept of the podcast: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
moderation of the conversation: Anna Majewska
conversers: Maria Beburia, Marta Jalowska, Yulia Krivich
sound contributions: Alicja Czyczel, Agata Maszkiewicz
editing: Ola Kuzemko
music: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

[pl]

Jak budować sojusze z peryferyjnych pozycji? Osoby artystyczne z Ukrainy i Polski w międzynarodowym świecie sztuki

Jaka jest pozycja osób artystycznych z Ukrainy i Polski w relacji zawodowej z osobami pochodzącymi z krajów Zachodu? Jak działać solidarnie, tworząc sojusze w międzynarodowym świecie sztuki? Jak zerwać z myśleniem kolonialnym i auto-
kolonialnym? Czego zachodni świat sztuki może nauczyć się od wschodnioeuropejskich artystek na temat dekolonizacji?

W tym odcinku kontynuujemy dyskusję, która rozpoczęła się podczas warszawskiego spotkania uczestniczek projektu Breaking the Spell z członkiniami Solidarnego Domu Kultury „Słonecznik”. Razem z Marią Beburią, Martą Jalowską i Yulią Krivich dzielimy się doświadczeniami pracy w międzynarodowym świecie sztuki, dyskutując o wschodnioeuropejskiej peryferyjności. Na koniec rozmawiamy o potrzebie solidarności, spekulując na temat możliwych dekolonialnych sojuszy.

Rozmowie towarzyszą komentarze dźwiękowe stworzone przez Alicję Czyczel i Agatę Maszkiewicz.

Podcast został stworzony w ramach projektu Breaking the Spell

kuratorka projektu: Marta Keil
prowadzące podcast: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
koncepcja podcastu: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
moderacja rozmowy: Anna Majewska
rozmówczynie: Maria Beburia, Marta Jalowska, Yulia Krivich
kontrybucje dźwiękowe: Alicja Czyczel, Agata Maszkiewicz
montaż: Ola Kuzemko
muzyka: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

podobne odcinki

20/01/2023

SDK dostępne: 1 – DEAR FUTURE

02/06/2021

Godzina Szumu: #36 Piotr Kosiewski, Kuba Szreder