Breaking the Spell Podcast: #2 Becoming with others.

23/01/2024

[eng]

With whom do feminist artists think? How can artistic practices associate different voices and perspectives? In this episode of the Breaking the Spell podcast, we discuss feminist strategies of thinking-with in performing arts – practices of sharing knowledge, transcending the individualistic paradigm of creative work and relating to humans and more-than-humans in art projects.

In the conversation with Silvia Bottiroli, Charlotte Eifler, Caroline Kapp and Samara Hersch we share our practices thinking-with and explain how those practices are situated in time and space. In the end, we dwell on the notion of discomfort in a collective knowledge creation. Sound intervention for the episode was created by Agata Siniarska and rat milk band.

The podcast was created as a harvesting of the Breaking the Spell project

curator of the project: Marta Keil
podcast hosts: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
concept of the podcast: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
moderation of the conversation: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
conversers: Silvia Bottiroli, Charlotte Eifler, Caroline Kapp, Samara Hersch
sound contributions: Agata Siniarska & rat milk
editing: Ola Kuzemko
music: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

[pl]

Stawanie się z innymi. Feministyczne praktyki współmyślenia w sztukach performatywnych

Z kim myślą feministyczne artystki? Jak zapraszają do swojej praktyki różnorodne głosy i perspektywy? W tym odcinku podcastu Breaking the Spell omawiamy feministyczne strategie współmyślenia w sztukach performatywnych – praktyki dzielenia się wiedzą, przekraczania indywidualistycznego paradygmatu pracy twórczej oraz budowania relacji z ludźmi i więcej-niż-ludźmi w polu sztuki.

W rozmowie z Silvią Bottiroli, Charlotte Eifler, Caroline Kapp i Samarą Hersch rozmawiamy o różnorodnych praktykach współmyślenia: zastanawiamy się, w jakich skalach przestrzennych i czasowych się one sytuują, a także rozważamy rolę dyskomfortu w kolektywnym procesie tworzenia wiedzy. Rozmowie towarzyszy kontrybucja dźwiękowa stworzona przez Agatę Siniarską i zespół rat milk.

Podcast powstał w ramach projektu Breaking the Spell

kuratorka projektu: Marta Keil
prowadzące podcast: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
koncepcja podcastu: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
moderacja rozmowy: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
rozmówczynie: Silvia Bottiroli, Charlotte Eifler, Caroline Kapp, Samara Hersch
kontrybucje dźwiękowe: Agata Siniarska & rat milk
montaż: Ola Kuzemko
muzyka: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

podobne odcinki

26/12/2023

rozMOVIEone: #14 – Ostatni klaps w 2023 roku

22/02/2021

Radio Orient: #4 – Trzy to już tłum

29/03/2022

Let’s talk about sex: #45 O sztuce Anki Marciniak