Breaking the Spell Podcast: #1 All the Spells We Need To Cast

23/01/2024

[eng]

What spells do we need at times when the conditions we live in form a curse that often seems impossible to break? In this episode of the Breaking the Spell podcast, we look at spells and witchcraft practices as artistic and political ones, unpacking their potential to transform reality – or at least the way we look at it.

In a conversation featuring Alexandra Borys, Mike Dittrich Frydetzki and Stefanie Wenner we reflect relationship between artistic work and spellcasting, attempt to grasp the impact of more-than-human presences on our being in the world, and to see the language as potentially powerful performative tool.

The meeting was recorded during the last gathering of Breaking the Spell, in Viernulvier in Ghent in March 2023. Additionally, three more artists offer sound contributions as their responses to the conversation. Ingrid Vranken introduces her formula for spellcasting. Martina Hefter sends a sound-postcard in which she touches upon the figure of witch and her power. Georgia Ohanesian Nardin share their thoughts on spells and their performative agency.

The podcast was created as a harvesting of the Breaking the Spell project

curator of the project: Marta Keil
concept of the podcast: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
podcast hosts: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
moderation of the conversation: Zuzanna Berendt, Marta Keil
conversers: Aleksandra Borys, Mike Dittrich Frydetzki, Stefanie Wenner
sound contributionsMartina Hefter, Georgia Ohanesian Nardin, Ingrid Vranken
editing: Ola Kuzemko
music: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

[pl]

Wszystkie zaklęcia, których dzisiaj potrzebujemy.

Jakich zaklęć potrzebujemy w czasach, gdy warunki, w których żyjemy, wydają się być niemożliwą do zdjęcia klątwą? W tym odcinku podcastu Breaking the Spell przyglądamy się artystycznemu i politycznemu potencjałowi zaklęć i praktyk czarownictwa, a także i zastanawiamy się nad ich potencjałem przekształcania rzeczywistości –- a przynajmniej sposobów, w jakie ją postrzegamy.

W rozmowie z udziałem Aleksandry Borys, Mike, Dittrich Frydetzkiego i Stefanie Wenner poddajemy refleksji związki między pracą artystyczną a tworzeniem zaklęć, próbujemy uchwycić wpływ więcej-niż-ludzkich sprawczości na nasze bycie w świecie, a także przyglądamy się językowi jako performatywnemu narzędziu przekształcania świata.

Spotkanie zostało zarejestrowane podczas ostatniego zgromadzenia Breaking the Spell, które odbyło się w Viernulvier w Gandawie w marcu 2023 roku. Trzy osoby artystyczne, które nie wzięły udziału w rozmowie, przygotowały w reakcji na nią kontrybucje dźwiękowe. Ingrid Vranken przedstawiła swoją formułę tworzenia zaklęć. Martina Hefter przesłała pocztówkę
dźwiękową, w której odnosi się do figury wiedźmy i związanej z nią mocy. Georgia Ohanesian Nardin podzielili się swoimi refleksjami na temat zaklęć i ich sprawczości.

Podcast został stworzony w ramach projektu Breaking the Spell

kuratorka projektu: Marta Keil
koncepcja podcastu: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
prowadzące podcast: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
moderacja rozmowy: Zuzanna Berendt, Marta Keil
osoby rozmawiające: Aleksandra Borys, Mike Dittrich Frydetzki, Stefanie Wenner
kontrybucje dźwiękowe: Martina Hefter, Georgia Ohanesian Nardin, Ingrid Vranken
montaż: Ola Kuzemko
muzyka: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

podobne odcinki

14/06/2023

Pasmo gościnne: słuchowisko „Dystans Nieograniczony”

26/11/2020

Śnieg pod palmami: #11 – Nocne cienie tunturi

27/02/2021

Kto nie skacze: #11: Butoh, antykapitalizm, opór