Breaking the Spell Podcast

[ENG]

Breaking the Spell is a pilot step of the artistic research project that reflected practices of thinking-with and being-with in performing arts and researched spells as political and artistic practice. Stemming for the moment of an overwhelming exhaustion by the dominant modes of producing in the arts field, it attempted to understand how to make art in between the ends of the world. Together with a group of European artworkers, we have been looking for feminist strategies to build transnational allingments and re-enchant (as Silvia Federici has it) the ways we work.

For a year and a half between 2022 and 2023, we gathered in four European cities, being hosted by Residenz Schauspiel in Leipzig, Munich Kammerspiele, InSzPer Performing Arts Institute in Warsaw and Viernulvier in Ghent.

The podcast is the invitation to join some of the Breaking the Spell exchanges. All four episodes, conceived by Zuzanna Berendt, Marta Keil and Anna Majewska, were created in collaboration with artists, artworkers and thinkers participating in the Breaking the Spell and with representatives of the communities in some of the localities where the project took place.

What you are listening to is by no means a result of this journey, as we feel it has only started. We are rather offering a glimpse into our exchanges, questions, struggles and joys, with hope to become many in re-enchanting the ways we do things – in the art and far beyond.

concept of the podcast: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
podcast hosts: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
conversers: Maria Beburia, Aleksandra Borys, Silvia Bottiroli, Mike Dittrich Frydetzki, Charlotte Eifler, Thomas Frank, Samara Hersch, Marta Jalowska, Caroline Kapp, Yulia Krivich, Marieke De Munck, Grzegorz Reske, Stefanie Wenner
sound contributions: Aleksandra Borys, Alicja Czyczel, Damla Ekin Tokel (BOK), Martina Hefter, Agata Maszkiewicz, Georgia Ohanesian Nardin, Agata Siniarska & ratmilk, Ingrid Vranken
editing: Ola Kuzemko
music: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

Breaking the Spell was curated by Marta Keil in cooperation with Thomas Frank (Residenz Schauspiel Leipzig), Olivia Ebert (Münchner Kammerspiele in Munich), Grzegorz Reske (Performing Arts Institute in Warsaw) and Kopano Maroga and Marieke de Munck (Viernulvier in Ghent).

with: BOK (Flore Herman, Joana B. Polge, Damla Ekin Tokel, Sarah Vanhee), Aleksandra Borys, Silvia Bottiroli, Alicja Czyczel, Charlotte Eifler, Begüm Erciyas, Mike Dittrich Frydetzki, Martina Hefter, Samara Hersch, Marta Jalowska, Caroline Kapp, Lina Majdalanie, Agata Maszkiewicz, Giorgia Ohanesian Nardin, Agata Siniarska, Swoosh Lieu, Ingrid Vranken, Stefanie Wenner
archiving practice: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
production management: Ulrike Melzwig

Funded by the Funded by the Federal Government
German Federal Cultural Foundation Commissioner for Culture and the Media

[PL]

Breaking the Spell to pilotaż międzynarodowego projektu artystyczno-badawczego dotyczącego strategii współmyślenia i współbycia w sztukach performatywnych oraz zaklęć jako praktyki politycznej i artystycznej. Wymyślony w momencie wyczerpania regułami obowiązującymi w świecie sztuki, projekt był próbą zrozumienia, jak można wymyślić je na nowo. Wraz z grupą fascynujących europejskich osób artystycznych oraz kuratorskich szukałyśmy feministycznych strategii budowania transnarodowych sojuszy i, zainspirowane filozofią Silvii Federici, sposobów ponownego zaczarowania metod pracy w sztuce.

W latach 2022 i 2023 spotykałyśmy się na wspólnych sesjach w Residenz Schauspiel w Lipsku, Kammerspiele w Monachium, InSzPer w Warszawie i Viernulvier w Gandawie. Odcinki tego podcastu, przygotowane przez Zuzannę Berendt, Martę Keil i Annę Majewską, powstały we współpracy z osobami uczestniczącymi w zjazdach Breaking the Spell oraz z przedstawicielkami społeczności związanych z miejscami, w których odbywał się projekt.

Podcast, który Wam przedstawiamy, nie jest podsumowaniem tej podróży – mamy wrażenie, że ta dopiero się zaczęła. Zapraszamy Was do rozmowy, dzieląc się pytaniami, zmaganiami i fascynacjami, które towarzyszyły nam przez półtora roku. Mamy nadzieję, że to dopiero początek namysłu nad tym, jak ponownie zaczarować sposoby pracy w sztuce – i że będzie nas w tym współmyśleniu coraz więcej.

Koncepcja podcastu: Zuzanna Berendt, Marta Keil, Anna Majewska
Prowadzące podcast: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
Rozmówczynie: Maria Beburia, Aleksandra Borys, Silvia Bottiroli, Mike Dittrich Frydetzki, Charlotte Eifler, Thomas Frank, Samara Hersch, Marta Jalowska, Caroline Kapp, Yulia Krivich, Marieke De Munck, Grzegorz Reske, Stefanie Wenner
Kontrybucje dźwiękowe: Aleksandra Borys, Alicja Czyczel, Martina Hefter, Agata Maszkiewicz, Georgia Ohanesian Nardin, Agata Siniarska & rat milk, Ingrid Vranken
Montaż: Ola Kuzemko
Dźwięk: Pavla Bastlová (Tokyo Drift)

Kuratorką projektu Breaking the Spell jest Marta Keil. Zjazdy w czterech europejskich miastach były kuratorowane przez Martę we współpracy z Thomasem Frankiem (Residenz Schauspiel Leipzig), Olivią Ebert (Münchner Kammerspiele), Grzegorzem Reske (InSzPer w Warszawie) oraz Kopano Maroga i Marieke de Munck (Viernulvier w Gandawie).

Osoby artystyczne uczestniczące w projekcie: BOK (Flore Herman, Joana B. Polge, Damla Ekin Tokel, Sarah Vanhee), Aleksandra Borys, Silvia Bottiroli, Alicja Czyczel, Charlotte Eifler, Begüm Erciyas, Mike Dittrich Frydetzki, Martina Hefter, Samara Hersch, Marta Jalowska, Caroline Kapp, Lina Majdalanie, Agata Maszkiewicz, Giorgia Ohanesian Nardin, Agata Siniarska, Swoosh Lieu, Ingrid Vranken, Stefanie Wenner

Praktyka archiwizacyjna: Zuzanna Berendt, Anna Majewska

Produkcja: Ulrike Melzwig

Sfinansowano przez Sfinansowano przez Federal Government
German Federal Cultural Foundation Commissioner for Culture and the Media

odcinki (4)


23/01/2024

Breaking the Spell Podcast: #4 Creating space for what remains out of sight.

23/01/2024

Breaking the Spell Podcast: #1 All the Spells We Need To Cast

23/01/2024

Breaking the Spell Podcast: #2 Becoming with others.

23/01/2024

Breaking the Spell Podcast: #3 How to build alliances from peripheral positions?