pokój nauczycielski: 9 – o matmie

15/11/2022
Agata Szewczyk

Znienawidzona matma nie była kiedyś taka zła. W pierwszej klasie podstawówki wszyscy ją lubiliśmy. Co wydarzyło się w międzyczasie i dlaczego akurat nam? Co nauczyciele powinni zrobić, aby poprawić sytuację? Matematyka i stosunek do niej na samym początku edukacji ma wpływ na dalsze losy każdego ucznia i o tym właśnie jest ten odcinek.

Bibliografia:
E. Gruszczyk-Kolczyńska, Siedem grzechów głównych edukacji matematycznej. Czyli o tym, co utrudnia dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych, Meritum nr 1 (12), Rzeszów 2009;

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 2007 i wcześniejsze wydania;

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych. Diagnoza i terapia, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 553, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985.

traklista
  • Ten Typ Mes - Otwarcie
podobne odcinki

24/10/2021

Pasmo dla Ziemi: Greenpeace #9

31/01/2021

Pasmo dla Ziemi: Greenpeace #4

26/11/2020

Bit Beat Bae: #28: Środki Ochrony