Ile właściwie było wielkich artystek?: #13 / Stefania Feill i Halina Miączyńska

01/04/2022

Stefania Feill i Halina Miączyńska – obydwie, zanim zostały przyjęte do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studiowały na Wyższych Kursach dla Kobiet dr A. Baranieckiego. Zarówno Stefania, jak i Halina były mężatkami, kiedy rozpoczęły studia. Obydwie zapisały się do pracowni prof. Axentowicza. Stefania studiowała przez cztery semestry, Halina tylko jeden. Po studiach kontynuowały swoją pasję, malując do końca życia. Pozostawiły po sobie liczne prace, które można oglądać w zbiorach prywatnych należących do krewnych, jak i w muzeach. Zarówno Stefania Feill, jak i Halina Miączyńska mają swój artykuł na Wikipedii, wzbogacony o zdjęcia.

Na zdjęciu Halina Miączyńska. Fotografia pochodzi z Wikimedia Commons, a trafiła tam ze zbiorów prywatnych Anny Miączyńskiej Van Veen.

podobne odcinki

24/07/2020

Do 3 razy sztuka: #10 kawaii

21/02/2023

dancing in dystopia: #27 ten cholerny cytat Poe

28/06/2020

Ornament, nie zbrodnia: #3 – Zwierzyniec nad głową, ze szczególnym uwzględnieniem Starego Polesia