SSRI: #18 [narcolepsy]

06/05/2021
Igor GadomskiSandra Mikołajczyk

Samoistna nadmierna senność, incydentalnie występujące upadki, ambient Pawłowa.