zasypywanie kanonu: #169: Aine O’Dwyer

19/05/2021
Piotr Tkacz

Twórczość Áine O’Dwyer jest związana z przebywaniem w przestrzeni i przysłuchiwaniem się jej, czy będą to kościoły, w których gra na organach, czy mieszkanie, do którego dobiegają dźwięki z zewnątrz. Wchodząc w dialog z ich historią i teraźniejszością, irlandzka artystka prowokuje do refleksji nad takimi opozycjami jak prywatne-publiczne czy bliskie-dalekie.

podobne odcinki

22/08/2019

Bit Beat Bae: #4: Darknet

28/11/2019

Bit Beat Bae: #8: Say my name