Całego ciała: #14

05/09/2020
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

W tym odcinku ekspertki Federacji – Kamila Ferenc, Urszula Grycuk i Lila Religa rozmawiają o aborcji w wymiarze międzynarodowym i krajowym, a przede wszystkim życiowym w kontekście nadchodzącego 28 września czyli Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji.