Grunt to…

Tosia Ulatowska i Zuzanna Wilska
co dwa tygodnie w piątki o 09:30

…wymiana! A jej efektem – autorski cykl audycji Radia Kapitał i portalu (Un)Common Ground, w której opowiadamy o zjawisku art brandingu z najróżniejszych perspektyw.

Wychodząc od definicji Igora Gałązkiewicza, art branding to mądra, twórcza i efektywna relacja sztuki z biznesem. Na styku tych dwóch dziedzin powstają inspirujące treści, przez pryzmat których spojrzymy na problemy współczesnej kultury. 

Będziemy rozmawiać o lokalnych inicjatywach kreatywnych i ciekawych przykładach ze świata, a naszych gości i gościnie zapytamy o ich doświadczenia i refleksje. Każdy odcinek poszerzy więc wspomnianą definicję o coś nowego. Od siebie dokładamy perspektywę historyczek sztuki i młodych radiowczyń. 

Jingiel stworzył dla nas Jakub Buchner.

odcinki (6)