Ile właściwie było wielkich artystek?: #9 / Wniosek przyjęcia kobiet i Z. Mars

04/02/2022

14 grudnia 1918 roku przyjęto wniosek o dopuszczeniu kobiet do studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jednak, aby można było przyjmować studentki oficjalnie, potrzebna była zgoda z Warszawy. Zgoda ta dotarła na akademię dopiero pod koniec października 1919. Przed tą datą studiujące kobiety traktowane były jako hospitantki. Zofia Mars była na akademii już w marcu 1919. Potem studiowała jako studentka zwyczajna, dwa lata w pracowni prof. K. Laszczki i po przerwie dwa lata u prof. F. Kowarskiego.

Na zdjęciu widoczny fragment protokołu ze zdaniem o dopuszczeniu kobiet do studiów w krakowskiej ASP. Protokół znajduje się w Archiwum ASP w Krakowie.

traklista
  • Mery Spolsky - Nie Umiem Mówić Nie (fragment audiobooka "Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj")
podobne odcinki

25/06/2022

Czeczota: XXVI Biennale w Wenecji

03/04/2021

Muzeum na fali: #21: Teresa Murak

10/12/2021

Ile właściwie było wielkich artystek?: #5 / Druga – Izabella Polakiewicz