Kaczyński o Warszawie: #10: Gdyby tu było miasto przyszłości…

02/07/2021
Mateusz Kaczyński

Jak będzie żyło się w Warszawie za pół wieku? Czego obawiają się mieszkańcy stolicy? Czy czeka nas świetlana przyszłość? Na te i inne pytania w kontekście konkursu FUTUWAWA odpowie Aleksandra Litorowicz, prezeska Fundacji Puszka, jurorka w tegorocznej edycji konkursu i współkuratorka wystawy pokonkursowej. Zapraszam!

podobne odcinki

16/12/2020

Godzina Szumu: #24 – Michał Suchora, Urszula Zielińska

04/02/2022

COŚ SIĘ DZIEJE ??!: ZŁE RELACJE