Łódzkie Interferencje

Copy Corpo

Czy istnieje jedna „łódzka scena muzyczna”, czy raczej zbiór niezależnych oddolnych inicjatyw? Jak współcześnie i w przeszłości postrzegane były te zjawiska? Czy poszczególne samozwańcze nurty tych działań miały wpływ na krajobraz muzyczny Polski?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć wraz z moimi zaproszonymi gośćmi i gościniami podczas sześcioodcinkowej audycji „Łódzkie Interferencje”. Zastanowimy się nad charakterem oddolnych inicjatyw muzycznych i ich oddziaływaniu na szeroko pojętą kulturę, nie tylko łódzką. Prześledzimy dotychczasowy dorobek aktywnych środowisk z ostatnich dwóch dekad i ich wpływ na tworzenie najważniejszych lokalnych nurtów oraz kształtowanie się wyobrażeń łódzkiej sceny muzycznej, z uwzględnieniem przemian kulturowych, społecznych i ekonomicznych w Łodzi.

Z pewnością nie uda się w tak krótkim czasie wyczerpać tematu, ale tylko zarysować ogólny obraz zjawisk muzycznych w Łodzi. Mam nadzieję, że dzięki osobistej perspektywie zaproszonych gości i gościń oraz prezentacji osiągnięć osób, które przez lata animowały środowiska wokół oddolnych inicjatyw tworzących łódzką kulturę muzyczną, audycje te staną się w przyszłości zaczątkiem do dalszych dyskusji nad przeszłością i przyszłością łódzkiej kultury.

Zadanie „Łódzkie Interferencje” zostało zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

odcinki (8)


29/11/2021

Łódzkie Interferencje: #8 / G-Sound

12/07/2021

Łódzkie Interferencje: #7 / Sashka Yeriomina

08/07/2021

Łódzkie Interferencje: #6 / Joanna Szumacher / Daniel Muzyczuk

01/07/2021

Łódzkie Interferencje: #5 / Maciej Ożóg

24/06/2021

Łódzkie Interferencje: #4 Suavas Lewy / Paweł Sokołowski

17/06/2021

Łódzkie Interferencje: #3 / Mikołajczyk / Kortan / Szczęsnowicz