PĘPĘPĘ: Doprowadzeni do spotkania

10/04/2020
Weronika StencelPaulina Pikiewicz

„Doprowadzeni do spotkania” – ale kto?!
Muzycy i to tacy, którzy nas inspirują, a ich muzykę podziwiamy wielkousznie.
Stykamy ze sobą dwóch muzyków i aranżujemy historię ich WIELKIEGO SPOTKANIA (jedynego w swoim rodzaju, bo nie realnie, ale na antenie)! O tym, kim są dowiadujemy się dopiero w trakcie audycji!