PĘPĘPĘ: Rozmowy niepołączone

03/05/2020
Weronika StencelPaulina Pikiewicz

Audycja jest zapisem rozmowy Weroniki Stencel i Pauliny Pikiewicz, bez łączności. Każda z prowadzących prowadzi monolog, zwracając się do swojej towarzyszki. Liczy się tutaj zapis chęci mówienia do drugiej osoby.
Audycja ma więc dwie części. W pierwszej garść swoich luźnych refleksji z myślą o Paulinie przedstawia Weronika, zaś w drugiej Paulina z myślą o Weronice. Audycja prezentuje niemożność spotkania prowadzących w czasach pandemii.