Słuchanie Starego Polesia – rezydencje dźwiękowe

„Słuchanie Starego Polesia” to cykl pięciodniowych rezydencji artystycznych z udziałem uznanych polskich artystek i artystów dźwiękowych spoza Łodzi.

Jesteś niezależnym twórcą lub twórczynią dźwiękową i mieszkasz w Łodzi? Produkujesz muzykę elektroniczną, nagrywasz field recording, pracujesz z głosem, eksperymentujesz? Zapraszamy do współudziału!

Razem z zaproszonymi artystkami i artystami dźwiękowymi (Edką Jarząb, Pawłem Kulczyńskim i Martyną Poznańską) oraz studentami Audiosfery łódzkiej ASP, stworzysz słuchowisko, weźmiesz udział w warsztatach, wymienisz się wiedzą i umiejętnościami.
Zapraszamy!
Terminy rezydencji:
1. Edyta Jarząb 21.09-25.09
2. Paweł Kulczyński 05.10-09.10
3. Martyna Poznańska 16.11-20.11
Zgłoszenia na open calla przyjmujemy już tylko na październik i listopad.
(W temacie koniecznie napisz „rezydencja dźwiękowa”)

 

Celem rezydencji jest współpraca pomiędzy zaproszonymi artystkami i artystami, studentkami i absolwentkami Pracowni Audiosfery łódzkiego ASP, a także niezależnymi twórcami dźwiękowymi z Łodzi, wyłonionymi w ramach open calla. Ideą projektu jest międzyśrodowiskowa wymiana doświadczeń, energii i wizji, a przede wszystkim stworzenie 3 słuchowisk inspirowanych dziedzictwem kulturowym, klimatem i specyfiką Starego Polesia w Łodzi. Czerpiąc z dorobku XIX-wiecznej wielokulturowej historii miasta, współczesnych procesów kształtujących jego charakter i tożsamość, a także industrialnej przeszłości, chcemy stworzyć przestrzeń do otwartego, interdyscyplinarnego i kulturotwórczego dialogu.

Projekt rezydencyjny będzie realizowany w „Studio Radia Kapitał Łódź”, mieszczącym się w „Społecznym Domu Kultury Miejsce Spotkań”. Wsparcie sprzętowe zapewniła nieodpłatnie instytucja z Rotterdamu – niezależne centrum kultury WORM. Słuchowiska zostaną zaprezentowane w Poleskim Ośrodku Sztuki, a następnie wyemitowane na antenie Radia Kapitał.

Kuratorzy rezydencji: Justyna Banaszczyk i Darek Pietraszewski (Stowarzyszenie Radio Kapitał)

Partnerzy i partnerki projektu: Stare Polesie / Miejsce Spotkań, Poleski Ośrodek Sztuki, Klangor Poleski, Detale Architektoniczne Starego Polesia

projekt graficzny: Zofia Kofta

Zadanie „Słuchanie Starego Polesia” zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi.