Materie: #15 Puszcza cz. 2

09/05/2020
Agata Szydłowska i Małgorzata Gurowska

Druga część rozmowy z Olgą Cielemęcką o puszczy, zmianach klimatycznych, wytwarzaniu dzikości i nie tak złym antropocentryzmie.

podobne odcinki

02/11/2021

Klimatyzator: #17 – Szóste wymieranie

25/04/2020

Materie: #14 Puszcza

14/05/2021

Materie: #31 Zieleniara cz. 1